Foto Sven grey
Sven Torfs
Managing partner
Sven Torfs (Master Rechten KULeuven) bouwde zijn expertise op in de notariële wereld met het begeleiden van de institutionele cliënten. Hij werkte er onder meer vastgoedconstructies uit en begeleidde hun expansie. Sinds 2012 werkt hij als zelfstandig consultant met de focus op de ontwikkeling en financiering van zorgprojecten. Hij was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor de bouw en financiering van meer dan 100 miljoen euro aan woonzorgcentra en serviceflats.

In 2016 vormde hij mee de basis van het CareinPro team en de uitbouw en structurering van het CareinPro-fonds met als sluitstuk de inbreng van deze portefeuille bij Cofinimmo.

Sven Torfs is binnen Zorgcomplex de brug tussen exploitant en de bouwwereld. Hij streeft steeds de optimale omgeving voor een exploitant na, maar met inachtname van de budgetten, de technische realiseerbaarheid en de latere exploitatiekosten.
E-mail
Foto Koen grey
Koen Huysmans
Partner
Koen Huysmans (Master Industriële Wetenschappen/Master of Management Universiteit Hasselt) startte zijn loopbaan bij Infrabo om vervolgens projectleider te worden bij industriebouwer Bolckmans. Met ruime ervaring betreffende bouwprocédés, aanneming en ontwikkeling, ging hij van start als zelfstandig projectontwikkelaar van residentieel vastgoed.

Vanaf 2012 heeft hij zich volledig toegelegd op de ontwikkeling van woonzorgcentra en andere zorgcomplexen. Als gedelegeerd bestuurder van TeamProCare was hij verantwoordelijk voor de bouw van meer dan 75.000 m² aan rustoorden, assistentiewoningen en woningen voor mindervaliden. Die ervaring werd in 2016 aangewend om een fonds op te richten van kwalitatieve rusthuizen onder de vorm van CareinPro. Sinds juni 2019 maakt dit fonds deel uit van de groep Cofinimmo.

Binnen Zorgcomplex zet Koen de ingeslagen weg verder waarbij toekomstgerichtheid, duurzaamheid, betaalbaarheid en comfort de drijfveren zijn om steeds de betere oplossingen te bieden in formules die het best aansluiten op de wensen van de klanten en gebruikers.
E-mail
Foto Bart DC grey
Bart De Coster
Partner
Bart De Coster startte zijn carrière in 2003 met een diploma Master Toegepaste Economische Wetenschappen in financiële audit bij KPMG. Zijn interesse in asset management deed hem overstappen naar een Belgisch pensioenfonds wat hij mee uitbouwde. Bij de uitbouw en het beheer van de volledige beleggingsportefeuille zat hij daarbij ook mee aan het stuur voor de posities ‘direct vastgoed’. In 2010 stapte hij over naar een Belgische verzekeraar alwaar hij instond voor het portefeuillebeheer en mee de implementatie van de Solvency II regelgeving begeleidde.

Als ondernemer is Bart daarnaast sinds 2005 actief als adviseur op het vlak van financieel beheer van pensioenfondsen en verzekeraars. Hij trad op als lid van een aantal investeringscomités (o.a. Havenbedrijf Antwerpen), zorgde voor de begeleiding van het portefeuillebeheer van een aantal pensioenfondsen (o.a. FBZ Metaal) en was hij actief als extern consulent in het kader van financieel beheer van pensioenfondsen. Ook begeleidt en beheert hij investeringsprojecten, o.a. in de recyclage van metalen, waardoor hij zijn kennis op het vlak van beleggingen en beheer aanvult met concrete projecten en een affiniteit op het vlak van duurzaamheid.

Vanuit deze ervaring beschikt Bart over de nodige ervaring en een breed netwerk die inzetbaar zijn voor Zorgcomplex onder andere op het vlak van investeringsopportuniteiten.

Sinds 2017 legt Bart zich enkel toe op zijn zelfstandige activiteiten om zodoende de nodige tijd vrij te kunnen maken om mee de schouders te zetten onder Teamprocare. Met de financiële kennis en ervaring die hij aan boord brengt, kan hij de ontwikkeling van Zorgcomplex ten volle ondersteunen en begeleiden.
E-mail
Foto Bart H
Bart Huybrechts
Partner
Bart Huybrechts is een generalist met als rode draden duurzaam en complex vastgoed, ondernemerschap, publiek-private krachten bundelen en bakens verzetten. De ervaring als private equity speler en in financieel management werden de afgelopen 1,5 decennium uitgebouwd richting complex vastgoed met een breed maatschappelijke impact, vaak in publiek-private structuren en dit zowel vanuit semi-publieke als vanuit private zijde. Ook nu nog is Bart trekker van een vernieuwd privaat project in de maritieme context.

Het uitbouwen van de vastgoedcel binnen ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, het hertekenen van de back-office en de vastgoedportefeuille van de Vlaamse overheid vanop het kabinet, (voormalig) voorzitter bij de uitbouw van het Vlaamse EnergieBedijf (VEB), projectleider voor een grote vastgoedinvesteerder voor een omvangrijk PPS-vastgoedproject, strategisch adviseur van een grote publieke zorgspeler, lid van de raad van bestuur van een autonoom vastgoedgemeentebedrijf, Trustee in een UK Trust rond vastgoed research, … Allemaal voorbeelden van uiteenlopende ervaringen in private, semi-publieke en politieke context, steeds met de focus op evenwichtige oplossingen voor complexe uitdagingen waarbij de bakens zo ver mogelijk worden verzet.

Op het vlak van bakens verzetten zijn de nieuwe Vlaams Administratieve Centra in Leuven, Gent en Herman Teirlinck en ZIN in Brussel voorbeelden van hoe Bart als regisseur-penhouder altijd verder tracht te gaan dan de status quo op het vlak van duurzaamheid in de brede zin, circulariteit, samenwerkingsvormen en bouwteamformules. Ontzorging, hospitality en klantgerichtheid zijn de andere dada’s die telkens prominent naar voor komen zowel bij vastgoedprojecten, het hertekenen van (overheids)organisaties maar zeker ook bij het VEB als ontzorger van overheden en verenigingen.

Bart zit met zijn rugzak vol ervaring mee aan tafel en ondersteunt het concept en de concrete projecten.
E-mail