Wat is de traditionele financieringsvorm bij zorginstellingen?

Eenvoudig gesteld: bij de traditionele financieringsvorm van nieuwbouw- of renovatieprojecten in de publieke zorgsector gaan lokale besturen of caritatieve zorginstellingen een lening aan om een nieuwbouw of renovatie te realiseren. Dit leidt tot een aanzienlijke schuld die over een periode van 20 tot 25 jaar moet worden terugbetaald.


Residentie Anjers - Balen - Hooyberghs - CLT
HAAKL1017B_moermanshof-web-16

Indien wij zouden financieren

Wij werkten een financieringsmodel uit op maat van lokale besturen en caritatieve instellingen. Dit model is gebaseerd op de al beproefde financiële werkwijze voor private zorginstellingen. Met het wegvallen van de VIPA-subsidies kan ons model ook daar een invulling voor bieden. 

Participatief model en deeleigenaarschap

Wij investeren in uw zorggebouwen en brengen deze via erfpacht of een recht van opstal onder in een fonds. Als zorginstelling betaalt u huurgelden of een terbeschikkingstellingsvergoeding aan het fonds om de gebouwen te gebruiken.

Deze huurgelden gaan evenwel niet verloren. U bent immers partner van het fonds die meedeelt in de jaarlijks dividenden of rendementen. Deze inkomsten komen in plus van uw exploitatie-uitgaven voor de zorgverlening.

Als partner krijgt u eveneens mede-zeggenschap in het fonds. 

Lage schuldgraad, exploitatietekorten gedekt

Bij een nieuwbouw of renovatieproject neemt het fonds de investering in het vastgoed op zich. Hierdoor vermijdt u als lokaal bestuur of caritatieve organisatie om zelf hoge schuldposities te moeten aangaan.

Maatwerk voor elke zorginstelling

Ons participatiemodel laat alle ruimte voor maatwerk. Volgens de specifieke wensen, noden en behoeftes van een lokaal bestuur of caritatieve organisatie werkt Zorgcomplex volledig op maat een voorsteldossier uit.

Risico’s spreiden

Binnen dit maatwerk is het perfect mogelijk om één fonds op te starten, specifiek voor het zorgvastgoed van een bepaald lokaal bestuur of caritatieve organisatie. Volgens een andere zienswijze is het eerder aangewezen om de risico’s te spreiden én het zorgvastgoed van meerdere lokale besturen of caritatieve organisaties samen te brengen in één fonds. Alle mogelijke formules behoren tot de opties.

Externe investeerders en burgerparticipatie

Dankzij deze fondsenstructuur is het ook mogelijk om bijkomende externe investeerders aan te trekken. Zo kunnen lokale besturen of caritatieve organisaties dit financieel model perfect gebruiken voor burgerparticipatie. U geeft uw inwoners de kans om mee te investeren in bijvoorbeeld de bouw of renovatie van een lokaal woonzorgcentrum of ziekenhuis. U bent met deze aanpak verzekerd van de nodige financiering, terwijl uw inwoners en/of lokale ondernemers de kans krijgen op een betrouwbare en financieel interessante belegging, al dan niet met eventuele woonrechten daaraan gekoppeld.

Deze werkwijze verhoogt bovendien ook de betrokkenheid van uw inwoners bij uw lokale zorginstelling. 

B&R2021-99
Alcomel-323sRGB_LoRez-original_auto_x2

Welke extra meerwaarde biedt dit financieringsmodel nog?

Vanuit dit fondsenmodel hebben wij als investeerder vanuit Zorgcomplex er alle belang bij dat uw renovatie- of bouwproject alsook de exploitatie volledig geoptimaliseerd is. Naast financiële middelen investeren wij dan ook al onze expertise in dit verhaal en blijven we op lange termijn betrokken.

Slim ontwerpen & duurzaam (ver)bouwen

Zorgcomplex beschikt over alle vereiste ervaring om duurzame en hoogkwalitatieve zorginstellingen te ontwerpen en te bouwen aan betere kostprijzen per vierkante meter dan wat lokale besturen en caritatieve organisaties doorgaans zelf kunnen realiseren. Dit is ons vakgebied. Dit garandeert - zonder in te boeten op kwaliteit - in hoge mate de rendabiliteit van het fonds. Meer over renovatie en nieuwbouw.

Efficiënte en kwalitatieve exploitatie

Naast het kostenbewust aspect, stemmen we het ontwerp volledig af op maat van de zorg- en logistieke processen in uw zorginstelling. Zo garanderen we een maximale efficiëntie en kwaliteit van de exploitatie. 

Hierdoor liggen uw exploitatiekosten lager én kunnen deze maximaal gedekt worden door het jaarlijkse rendement dat u ontvangt uit het fonds. De duurzaamheid van uw zorginstelling garandeert op zijn beurt lagere energiekosten.

Als investeerder denken wij vanuit onze jarenlange ervaring op alle fronten met u mee voor een optimale exploitatie, extern of intern georganiseerd.

Meer over exploitatie