Versterken bouwkennis bij lokale besturen en caritatieve organisaties

Het ontwerp en de bouw of renovatie van een zorggebouw (ziekenhuis, woonzorgcentrum, zorginstelling,…) vereisen diverse expertises. Naast de talrijke bouwtechnische uitdagingen is het belangrijk om via een doordacht ontwerp de logistieke processen en de zorgprocessen in het toekomstig zorggebouw te optimaliseren. 

Complexiteit van bouwen

Voor heel wat lokale besturen en caritatieve organisaties zijn grotere bouw- of renovatieprojecten niet hun dagelijkse bezigheid. Dit maakt dat de nodige expertise onvoldoende of niet aanwezig is voor het begeleiden van nieuwbouw- en renovatieprojecten. Dit kan aanleiding geven tot inefficiënte gebouwen, grote en kleine technische gebreken en te hoge uitgaven en budgetontsporingen. Bijkomend resulteert dit zich ook te vaak in een inefficiënte en dure exploitatie.

Kwaliteitsvol, duurzaam en efficiënt

In de traditionele samenwerkingsvorm met architecten en studiebureaus zijn er te weinig prikkels voor deze bouwpartners om binnen het voorziene budget te blijven en financieel zuinig te bouwen. In ons financieringsmodel waarbij een langdurig partnership centraal staat, is dit wel het geval.

Aangezien wij financieel mee participeren in het bouw- of renovatieproject binnen ons fondsenmodel, delen alle partijen het belang bij de realisatie van een kwaliteitsvol, duurzaam en efficiënt zorggebouw aan scherpe prijzen per vierkante meter.

Duurzaamheid bekijken we daarbij in de brede zin van het woord. We streven naar een energiezuinig en gebouw met een gezond binnenklimaat, gerealiseerd volgens de principes van doordacht materiaalgebruik en circulair bouwen.

Met een zelfontwikkeld concept voor zorggebouwen en een doordacht ontwerp voor elke instelling leggen we de solide basis voor een later succesvolle exploitatie

B&R-bouwkraan crop
B&R2021-103

Jarenlange ervaring in bouw- en renovatieprojecten in de zorgsector

Het team van Zorgcomplex bouwde de afgelopen jaren heel wat ervaring op in bouw- en renovatieprojecten van zorginstellingen. Zorgcomplex leidt het volledige bouw- en renovatieproces in goede banen, van ontwerp tot en met realisatie en finale oplevering. Daarbij hanteren we de hoogste kwaliteitsnormen voor de zorg, maar hebben we ook oog voor het stijgend belang van duurzaam en circulair bouwen.

Totaalconcept voor zorggebouwen

Vanuit onze expertise ontwikkelden wij een uniek totaalconcept voor zorggebouwen. Dit concept omvat zowel alle bouwkundige als procesmatige componenten. Dankzij deze vaste aanpak houden we de bouwkost strikt in de hand.

Daarnaast besteden we veel aandacht aan het uittekenen van alle logistieke en zorgprocessen in een gebouw: verdelen en klaarzetten van medicatie en maaltijden, dwaal- en valdetectie, inplanting verpleegposten, eetplaatsen,…

Met dit procesgericht ontwerp ontlasten we maximaal de zorgmedewerkers en hun logistieke collega’s. Zo kunnen zij zich maximaal concentreren op de menselijke zorg van uw bewoners of patiënten. Op maat van elk project passen we ons gebouwconcept flexibel toe. Door ook een flexibel gebouw te ontwerpen, waarborgen we dat ook een wijziging in de zorg en eventueel ook in de functies ook in de toekomst mogelijk zijn. Op die manier verhoogt u de waarde van uw vastgoed.

Bouwervaring en –expertise.

Zorgcomplex behoort als onafhankelijke onderneming tot de B&R Bouwgroep. Hierdoor hebben we binnen dezelfde groepsstructuur ook heel wat bouwexpertise en -ervaring in huis. Ook met deze bouwgerelateerde zusterbedrijven werken we nauw samen op lange termijn. 

B&R realiseerde als multidisciplinaire bouwgroep de afgelopen jaren al talrijke zorginstellingen – woonzorgcentra, ziekenhuizen, revalidatiecentra,… - in heel Vlaanderen. 

Facilitair beheer

Ook voor het latere facilitaire beheer kan u op ons rekenen. Zowel voor de hard als de soft facility hebben we de juiste partners binnen de B&R Bouwgroep voor een succesvolle samenwerking op lange termijn.